Giảng viên hướng dẫn

Thạc sĩ

- Đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010; 2010-2...

Tiến Sĩ

Hơn 10 năm giảng dạy luyện thi ĐH, CĐ môn Vật lý và 9 năm kin...

Thạc sĩ

- Giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp Tỉnh.

- Bồi dưỡng nhi...

Giảng viên

Cô Trang Anh là một cô giáo trẻ sinh ra và lớn lên ...